Functionaliteiten

Begin 2017 is gestart met de ontwikkeling van het HealthConnected platform met de ambitie om een regionaal eerstelijnsplatform te ontwikkelen met de functionaliteit ketenzorg, huisartsenposten en huisartsen. Daarbij dient het platform de mogelijkheden voor communicatie en informatie-uitwisseling te verbeteren en het inzicht in de kwaliteit van zorg te vergroten. Cruciaal uitgangspunt is dat zorgverleners niet in meerdere EPD systemen hoeven te werken en dat het centrale patiëntdossier leidend is bij de bouw. Er is gekozen om, naast patiëntperspectief, vanuit huisartsperspectief te ontwikkelen. Dit omdat het huisartsenperspectief het dichtst bij het patiëntperspectief ligt. Volgens de patiëntfederatie wordt het dossier van de huisarts gezien als het belangrijkste dossier en zou het de basis moeten zijn voor een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

 

 • Externe communicatie

  HealthConnected ondersteunt alle gebruikelijke manieren van externe communicatie binnen de zorg, zoals Edifact en het op Edifact gebaseerde OZIS. De huisartsenpost gebruikt uiteraard LSP Waarneming en LSP Ketenzorg zal worden geïmplementeerd wanneer er landelijk consensus is. OZIS zal ondersteund worden zolang zorgverleners het gebruiken. Voor alle nieuw te ontwikkelen communicatie wordt in principe HL7 gebruikt. Om ook buiten HealthConnected te kunnen communiceren wordt e-mail gebruikt. Echter, e-mail staat niet toe dat er patiëntdata worden verstuurd aangezien e-mail niet veilig is. Daarom kan in HealthConnected bijvoorbeeld een e-mail naar het e-mailadres van een specialist worden gestuurd dat er een consultatie klaar staat voor deze specialist. 

 • Koppelbaar

  De huidige tijd vraagt om open platformen. Wat HealthConnected betreft betekent dit dat bepaalde functionaliteit zelf gebouwd wordt en dat er met veel andere applicaties gekoppeld moet  kunnen worden. Het voordeel daarvan voor een gebruiker is dat het mogelijk wordt om bijvoorbeeld de voorschrijfmodule van Prescriptor als integraal onderdeel van het HIS (huisartsen informatiesysteem) en het HAPIS (huisartsenpost informatiesysteem) aan een klant aan te bieden. Daardoor ervaart de gebruiker maar één systeem. Andersom is het bijvoorbeeld mogelijk dat HealthConnected informatie aan een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) gaat leveren die zichtbaar wordt in de app van de betreffende PGO. Uiteraard alleen met toestemming van de patiënt. Door HealthConnected op deze wijze op te bouwen bevat het veel meer functionaliteit dan wanneer het beperkt wordt tot de eigen functionaliteit. 

  Wanneer u wilt weten welke koppelingen reeds gerealiseerd zijn en welke er in de planning staan om op te leveren dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 085-77 33 070 of een e-mail sturen naar info@healthconnected.nl.

 • Communicatieplatform

  Verder zitten er functionaliteiten in HealthConnected om specialisten te consulteren, te verwijzen naar alle soorten instellingen of andere zorgverleners en kan er onderzoek worden aangevraagd (bijvoorbeeld laboratorium). Al deze functionaliteiten kunnen per regio of organisatie worden voorzien van beslisondersteuning of er kunnen regionale afspraken over het zorgproces worden ingebouwd. Dat kan betekenen dat je alleen naar gecontracteerde partijen kan verwijzen, maar ook dat alle relevante informatie al bij de verwijzer wordt uitgevraagd. Uiteraard worden er ook meer specifieke modules op maat toegevoegd en dat is bijvoorbeeld het NTS, een triage module voor de huisartsenpost.