Privacy

HealthConnected is het ICT platform waar alle eerstelijnszorgverleners als ook patiënten op kunnen aansluiten. Het is een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) met alle functionaliteiten, zoals verslaglegging, medicatie en het veilig kunnen communiceren met patiënten en als zorgverleners onderling. Het is gebruikersvriendelijk, flexibel en duurzaam door de modulaire opbouw en voldoet aan de actuele wetgeving.