Privacy & persoonsgegevens

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. HealthConnected is veilig, voldoet aan de AVG wetgeving en faciliteert veilig communiceren tussen zorgverleners onderling en met de patiënt. HealthConnected voldoet aan actuele wetgeving op het terrein van privacy en informatiebeveiliging. De medewerkers van HealthConnected zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens (dit is contractueel geborgd). HealthConnected houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze functionaris gegevensbescherming (fg [at] healthconnected.nl).

Indien u nog meer informatie wenst, dan verwijzen wij u naar de website van de autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.